Serious Game Media heeft C2000 Trainer™ ontwikkeld om OOV-organisaties een nieuwe manier aan te bieden om alle communicatie over het C2000 beter te laten verlopen. SGM hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van communicatie over het C2000 systeem.

In nauwe samenwerking met METS en RAVU heeft Serious Game Media de ambulancezorg-versie van C2000 Trainer™ ontwikkeld. Alle scenario’s en kennisonderdelen zijn hierin op deze sector afgestemd. Voor de overige diensten van brandweer, politie, defensie en andere OOV-organisaties worden nieuwe versies in het komende jaar uitgerold.

SGM ontwikkelt ‘serious games’ voor overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs. Met ‘serious games’ worden game technieken ingezet op het gebied van training, activatie, motivatie en gedragsverandering in non-game omgevingen.

Meer informatie over Serious Game Media kunt u vinden op http://www.seriousgamemedia.nl

Wilt u meer weten over C2000 Trainer™ en de mogelijkheiden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Serious Game Media via:

info@seriousgamemedia.com